Nettovarallisuus 

Julkaistu

Janne Häkkinen

Nettovarallisuus on erityisesti tärkeä tunnusluku, sillä se kertoo omistuksen arvon velkojen jälkeen. Nettovarallisuus on erityisesti yritystoiminnassa käytetty termi, mutta sitä käytetään myös yksityishenkilöille esimerkiksi lainaa hakiessa. 

Nettovarallisuus on tärkeää, sillä listaamattoman yrityksen osinkoja voidaan maksaa osittain verovapaasti nettovarallisuuden mukaan. 

 • Nettovarallisuus tarkoittaa yrityksen tai henkilön omaisuutta, josta on vähennettynä kaikki velat. 

Jos yrityksellä tai yksityishenkilölle on omaisuutta 100 000 euron arvosta ja velkaa 50 000 euroa, on tämän nettovarallisuus 50 000 euroa kaavalla: 

Nettovarallisuus = Omaisuus (100 000 €) – velat (50 000 €) = 50 000 € 

Yrityksen ja osakeyhtiön nettovarallisuus 

Yrityksen nettovarallisuus vaikuttaa osinkotulojen verotukseen. Yritysverotuksessa nettovarallisuus saadaan laskemalla varojen arvostamista tasearvon mukaan. Varoiksi lasketaan: 

 • Pysyvät vastaavat: aineettomat ja aineelliset hyödykkeet sekä sijoitukset
 • Vaihtuvat vastaavat: vaihto-omaisuus, saamiset, rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset 
 • Velat: taseen vastattaviin kuuluva vieras pääoma 

Yrityksen nettovarallisuus saadaan, kun omasta pääomasta (taseessa vastaavaa) vähennetään vieraan pääoman (taseessa vastattavaa) summa. 

Jos yrityksen oma pääoma on 200 000 euroa ja yrityksellä on vierasta pääomaa 100 000 euroa, on yrityksen nettovarallisuus 100 000 euroa kaavalla: 

Yrityksen nettovarallisuus = Oma pääoma (200 000 €) – Vieras pääoma (100 000 €) = 100 000 € 

Yksityishenkilön nettovarallisuus 

Yksityishenkilön nettovarallisuutta voidaan kysyä esimerkiksi lainaa hakiessa. Tällöin on hyvä tietää, miten yksityishenkilön nettovarallisuus lasketaan. 

Käytännössä nettovarallisuus saadaan, kun omistuksista vähennetään velat. Omistuksiin eli varallisuuteen voidaan laskea seuraavat asiat: 

 • Rahavarat ja saamiset 
 • Kiinteistöt, koti, metsät ja muu kiinteä omaisuus 
 • Auto ja ajoneuvot 
 • Sijoitukset ja arvopaperit 
 • Listaamattomien sijoituskohteiden omistusosuudet 

Nettovarallisuus saadaan, kun omistuksesta vähennetään vielä velat: 

 • Pankkilaina 
 • Lainat rahoituslaitoksille
 • Verovelka 
 • Kaikki muu henkilökohtainen velka 

Käytännössä nettovarallisuus kertoo, kuinka paljon henkilöllä on varallisuutta, kun kaikki velat on maksettu pois. 

Yksityisen elinkeinonharjoittajan nettovarallisuus 

Näin verottaja kertoo elinkeinonharjoittajan nettovarallisuudesta: 

“Liikkeen- tai ammatinharjoittajan nettovarallisuus lasketaan niin, että yritykseen kuuluvista elinkeinotoiminnan varoista vähennetään elinkeinotoiminnan velat.

Verovuoden 2021 verotuksessa käytetään verovuoden 2020 nettovarallisuuden arvoa. Jos olet aloittanut yritystoiminnan vasta verovuoden 2021 aikana, nettovarallisuus lasketaan kuitenkin verovuoden lopun tilanteen mukaan.”

Huomaa, että elinkeinonharjoittajan nettovarallisuuteen lasketaan vain ne varat ja velat, jotka liittyvät elinkeinon harjoittamiseen. 

Lue lisää nettovarallisuudesta

Kirjoittaja - Janne häkkinen

Janne on rahoitusalan ammattilainen, joka kirjoittaa laina-aiheista Nordsekin kotisivuilla ja blogeissa. Janne on työskennellyt yli 10 vuotta rahoitusalalla ja tutustunut hyvin erilaisiin pankkien ja rahoitusyhtiöiden tarjoamiin lainatuotteisiin. Työstä tuttuja tuotteita ovat mm. kulutusluotot, vakuudettomat lainat, erilaiset vakuudelliset lainat, yrityslainat ja asuntolainat.

Lisäksi Jannella tuttuja ovat eri korkotermit ja pankkien käyttämät laskenta tavat ja riskienhallinta. Janne asuu pääkaupunkiseudulla ja hänen kiinnostuksen kohteiksi raha-asioiden lisäksi kuuluvat moottoriurheilu, veneily ja kalastus. Jannen perheeseen kuuluu vaimo, lapsi ja koira.