Korkokatto 

Viimeksi päivitetty

Janne Häkkinen

Korkokatolla voidaan tarkoittaa pankin tarjoamaa korkokattoa asuntolainaan tai kulutusluottojen säänneltyä maksimi korkoa eli korkokattoa. 

 • Asuntolainan korkokattoa tarkoittaa maksimi korkoa, mitä voit maksaa asuntolainassa 
 • Kulutusluoton korkokatto on viranomaisten sääntelemä maksimi korko 

Asuntolainan korkokattoa tarjoavat pankit suojana korkojen nousua vasten. Korkokatto eli korkosuoja on käytännössä vakuutus korkojen nousua vastaan. 

Korkokatto kulutusluotossa tarkoittaa vuonna 2019 voimaan astunutta maksimi koron sääntelyä. Korkokaton myötä markkinoilta on poistunut kallista pikavippiä tarjonneet pikalainayhtiöt. 

Asuntolainan korkokatto 

Asuntolainan korkokatto tarkoittaa, että hankit korkosuojan lainalle. Se otetaan suojaksi markkinakoron eli viitekoron nousua varten. 

Korkokatto on käytännössä maksimi korko, mitä voit joutua maksamaan lainasta tietyltä ajalta. Korkosuojan eli korkokaton pituus vaihtelee ja pituus vaikuttaa suojan hintaan. Korkosuoja otetaan usein 5 – 15 vuoden ajalle. 

 • Korkokatto eli korkosuoja lainalle tarkoittaa, että sinulla on suoja korkojen nousulle sovitulle laina-ajalle 
 • Pankit tarjoavat asuntolainaan korkokattoa 5 – 15 vuodeksi 
 • Korkosuoja hinnoitellaan päivittäin markkinatilanteen mukaan

Korkosuojan hintaan vaikuttaa paljon markkinakorko ja odotettu tulevaisuuden korkotaso. Sitä enemmän korkojen odotetaan nousevan tulevaisuudessa, sitä kalliimpi korkosuojan hinta on.  Lisäksi korkokaton hintaan vaikuttavat asuntolainan määrä ja korkokaton eli suojan pituus. Sitä pidempi suoja on, sitä enemmän maksat korkosuojasta. 

Korkokatto on siis vakuutus asuntolainan hankkijalle tilanteessa, mikäli korot nousevat. “Korkokaton avulla voit rajata asuntolainan maksimin koron tiettyyn tasoon, kuin markkinakorot nousevat.” 

Kulutusluoton korkokatto vuonna 2022

Korkokatto kulutusluotoissa on viranomaisen määrittelemä suurin mahdollinen korkotaso, jota voidaan periä vakuudettomasta lainasta. Korkokatto voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. 

 • Korkokatto määrittää, paljonko lainasta voidaan periä kuluja 
 • Korkokatto on maksimi kulumäärä, mitä luotonantaja voi pyytää lainasta kuluja
 • Korkokatossa voi olla eri rajoitteita: se määrittää maksimi nimelliskon määrän, muiden kulujen määrän sekä todellisen vuosikoron määrän

Vuonna 2022 noudatetaan 1.9.2019 voimaan astunutta korkokattoa vakuudettomissa lainossa. Nämä ovat voimassa olevat korkokaton rajat: 

 • Nimelliskorko saa olla enintään 20% vuodessa
 • Muut kuin korkokustannukset voivat olla maksimissaan 150 euroa vuodessa
 • Maksuajan muutoksesta perittävät kustannukset voivat olla vuodessa maksimissaan 20 euroa 

“Uusi korkokatto koskee vain 1.9.2019 jälkeen tehtyjä uusia luottosopimuksia. Kaikki ennen syyskuun 2019 ennen tehtyjä sopimuksia jatketaan vanhoilla ehdoilla, ellei luotonantajan kanssa olla sovittu muuta.”

Korkokatto asuntolainaan – korkomarginaali ja viitekorko  

Asuntolainan korko koostuu kahdesta eri komponentista: viitekorosta ja korkomarginaalista. 

Korkomarginaali tarkoittaa pankin perimää riskipreemiota eli riskilisää, jota maksetaan pankille markkinakoron (viitekoron) päälle. Jos esimerkiksi markkinakorko on 1% ja pankin korkomarginaali on 1%, maksat asuntolainasta 2% korkoa. Normaalisti pankki perii korkomarginaalia 0,5 – 1,0% vuodessa. 

Viitekorko eli markkinakorko on markkinoiden määrittämä yleinen korkotaso. Yleisin viitekorko on 12 kuukauden Euribor, johon moni asuntolaina sidotaan. 

Korkokatto tarkoittaa, että markkinakorko eli viitekorko sidotaan johonkin tiettyyn maksimitasoon. Sen lisäksi maksettavaksi tulee vielä pankin perimä korkomarginaali. 

Jos esimerkiksi korkokatto sidotaan 3% tasolle ja markkinakorko on 5% – maksat asuntolainasta korkoa 3% + korkomarginaali. Jos esimerkiksi asuntolainan sovittu korkomarginaali on 1%, maksaisit asuntolainasta korkoa yhteensä 4% vuodessa. 

Korkokatto otetaan aina viitekorolle eli markkinakorkoon sen hetken hintaan 

Korkokatto sovitaan aina viitekorolle eli markkinakorolle. Lisäksi maksettavaksi tulee vielä pankin perimä korkomarginaali. 

Korkokatossa otat suojan eli vakuutuksen sille, että viitekorot nousevat. 

 • Korkokatto on turva viitekoron nousulle
 • Sitä enemmän markkinat odottavat viitekoron nousua, sen kalliimaa korkosuoja on 
 • Pankit hinnoittelevat korkosuojan markkinatilanteen mukaan reaaliajassa

Käytännössä pankki ostaa vakuutuksen asiakkaan korkosuojaa varten ja perii siitä asiakkaalta preemion eli palkkion. Pankit tarjoavat mielellään korkokattoa asiakkaille, sillä ne eivät itse kanna riskiä ostetusta korkosuoja vakuutuksesta.

Korkosuojan tarjoaminen asiakkaille on järkevää, sillä samalla se voi varmistua asiakkaan maksukyvystä koron noustessa että periä palkkion korkosuojan nostamisesta. 

Koska korkosuojan hinta vaihtuu koko ajan, käytännössä se sovitaan reaaliajassa puhelimitse tai verkkopankissa. Kun vahvistat korkosuojan sen hetken hinnan mukaan, pankki voi ostaa sinulle sovitun suojan markkinoilta. 

Korkosuojan hinnan muuttuminen on tärkeä tietää, sillä se voi vaihdella paljon jopa eri päivinä. Usein hintahaarukka pysyy kuitenkin samana tietyn aikaa, joten voit rauhassa miettiä, sopiiko kyseinen tuote sinulle vai ei. 

Korkokaton hyödyt asuntovelalliselle

Korkokaton hyödyt asunnonomistajalle ovat suoja korkojen noususta sekä ennustettava korkotaso. 

 1. Säästät korkokuluissa, kun viitekorot eli markkinakorot nousevat
 2. Ennustettava kuukausierä, kun korkosuoja päällä 

Kun sinulla on tiedossa maksimi korko lainalle, pystyt paremmin suunnittelemaan talouttasi.

 • Korkosuoja tarjoaa turvaa koronnousulta
 • Voit paremmin ennakoida ja budjetoida tulevaa
 • Tiedät tarkkaan, mitä voit maksimissaan joutua maksamaan lainasta
 • Hyödyt, jos korot nousevat 

Korkokaton miinuspuolet 

Asuntolainan korkokaton miinuspuolet liittyvät sen kuluihin. Koska se on pankin tarjoama maksullinen palvelu, voi korkojen suojaus tulla kalliiksi. 

 • Pankit hinnoittelevat korkosuojan niin, että ne hyötyvät siitä 
 • Korkosuojaa vaikea saada edullisesti, kun markkinoilla ennustetaan korkojen nousua 
 • Korkosuoja vain määräajalle – ei usein suojaa koko laina-ajalta 
miten korkokatto toimii

Asuntolainan korkosuojaukseen on monia keinoja

Asuntolainan korkosuojauksessa tärkeimmät instrumentit ovat korkoputki ja kiinteä korko.

Korkoputki 

Korkoputki tarkoittaa, että lainassa asetetaan ylä ja alaraja, jonka sisällä korko voi liikkua. Korkoputken avulla voit varmistaa, ettei lainan korko nouse laskettua tasoa suuremmaksi. Se sopii hyvin erityisesti pidempiaikaiseen korkosuojaan. 

Kiinteä korko

Kiinteä korko tarkoittaa, että maksat lainassa koko ajan samaa kiinteää korkoa. Kun sinulla on käytössä kiinteä korko, markkinakorkojen vaihtelu ei vaikuta koron suuruuteen. Kiinteä korko otetaan usein tietylle ajalle, jolloin korkotaso on lukittuna. Kiinteä korko voi olla esimerkiksi sovittuna 5 tai 15 vuodelle, jonka aikana maksat aina saman koron lainasta. 

Käytännön esimerkki asuntolainan korkokatosta

Esimerkki 1: 

Asuntolaina 100 000 euroa. Asuntolainaan otettu kiinteä korko 10 vuoden ajaksi, 1%. Lisäksi lainasta peritään korkomarginaalia 0,5%. 

Markkinoiden korot ovat vuonna 1-5: 0%

Markkinoiden korot vuonna 6-10: 2,5%

Kun sinulla on kiinteä korko, maksat sekä vuonna 1-5 että 6-10 kiinteää sovittua korkoa eli 1% + korkomarginaali 0,5%. Näin maksat asuntolainasta korkoa koko 10 vuoden ajan 1,5% vuodessa. 

Esimerkki 2: 

Asuntolaina, jossa korkoputki sovittu 0,5-2% välille. Lisäksi lainasta peritään korkomarginaalia 0,6%. 

Markkinoiden korot vuonna 1-5: 0%

Markkinoiden korot vuonna 6-10: 3%

Vuosina 1-5 markkinakorot ovat alle korkoputken alarajan. Tällöin maksat korkoa putken alarajan mukaan eli 0,5% + korkomarginaali 0,6% = 1,1%

Vuosina 6-10 markkinakorot ovat yli korkoputken ylärajan. Tällöin maksat lainasta ylärajan mukaisesti 2% + korkomarginaalin 0,6%= 2,6% vuodessa. 

Vaihtoehto korkosuojan tilalle on säästäminen 

Pankin tarjoaman korkosuojan tilalle on myös toinen edullisempi vaihtoehto – säästäminen. Kun säästät omista tuloista, et välttämättä tarvitse pankin tarjoamaa korkosuojaa. 

Säästämisen avulla voit rakentaa pahan päivän varalle olevan säästökassan. Jos markkinoiden korot nousevat paljon, voit käyttää kyseisiä säästöjä korkeampiin korkokustannuksiin. 

Säästäminen on hyvä tapa varautua korkojen nousuun. Tällöin sinun ei tarvitse huolehtia samalla lailla siitä, mihin suuntaan markkinoiden korot nousevat. Lisäksi säästät kuluissa, kun sinun ei tarvitse maksaa pankin tarjoamaa vakuutusta. 

Mikä on asuntolainan korkokatto?

Asuntolainan korkokatto on maksimi korkotaso, jota maksat sovitulle laina-ajalle. Käytännössä korkokatto sidotaan markkinakorkoon eli viitekoron määrään. Lisäksi maksat korkomarginaalin pankille. Pankin perimä korkomarginaali on normaalisti 0,5 – 1,0%. 

Mikä on kulutusluoton korkokatto?

Kulutusluoton korkokatto on 1.9.2019 voimaan astunut vakuudettomien kulutusluottojen korkosääntely. Korkokatossa on määritelty, että maksimi vuosittainen nimelliskorko saa olla enintään 20% ja muita kuin korkokustannuksia voidaan periä maksimissaan 150 euroa vuodessa.  

Kuinka kauan kulutusluottojen korkokatto on voimassa?

Kulutusluottojen korkokatto vuonna 2022 on toistaiseksi voimassa oleva.   

Kannattaako korkosuojaus ottaa asuntolainaan?

Asuntolainan korkosuojaus voi olla järkevää, mikäli haluat rajata maksimi korkotason asuntolainassa. 

Kuinka yleistä korkokaton ottaminen asuntolainaan on?

Moni suomalainen ottaa asuntolainaan korkokaton ja hyödyntää suojausta. Sen suosio on viime vuosina lisääntynyt, sillä moni odottaa korkojen nousevan tulevina vuosina. Pankit eivät paljasta tarkkoja lukuja, kuinka moni nostaa asuntolainaan korkosuojan. 

Kirjoittaja - Janne häkkinen

Janne on rahoitusalan ammattilainen, joka kirjoittaa laina-aiheista Nordsekin kotisivuilla ja blogeissa. Janne on työskennellyt yli 10 vuotta rahoitusalalla ja tutustunut hyvin erilaisiin pankkien ja rahoitusyhtiöiden tarjoamiin lainatuotteisiin. Työstä tuttuja tuotteita ovat mm. kulutusluotot, vakuudettomat lainat, erilaiset vakuudelliset lainat, yrityslainat ja asuntolainat.

Lisäksi Jannella tuttuja ovat eri korkotermit ja pankkien käyttämät laskenta tavat ja riskienhallinta. Janne asuu pääkaupunkiseudulla ja hänen kiinnostuksen kohteiksi raha-asioiden lisäksi kuuluvat moottoriurheilu, veneily ja kalastus. Jannen perheeseen kuuluu vaimo, lapsi ja koira.