Viitekorko – tästä kyse

Viimeksi päivitetty

Janne Häkkinen

Viitekorko on markkinoiden määrittelemä riskitön korkotaso eli markkinakorko. Eri markkinoilla voidaan käyttää eri viitekorkoja.

Esimerkiksi Euroopassa yleisimmät viitekorot ovat Eurooppalaisten pankkien yhdessä noteeratut Euribor-korot. Toinen suosittu viitekorko on Prime-korko, joka on yksittäisten pankkien määrittelemä markkinakorko. 

 • Viitekorkoina suosittuja ovat Euribor, Prime ja Libor korko 
 • Yleinen korkotaso, jonka päälle maksetaan nimelliskorkoa  
 • Viitekorko vaikuttaa kaikkien lainojen hintoihin 

Viitekorot määrittyvät keskuspankkien ohjauskoron perusteella. Kun keskuspankki nostaa ohjauskorkoa eli yleistä korkotasoa, nousee viitekorkojen määrä. 

Asuntolainoissa voit valita, sidotaanko viitekorko 3 kk vai 12 kk Euriboriin. Vakuudettomissa lainoissa tätä valintaa ei voida tehdä, vaan se on määritelty sopimuksessa. Yleisin viitekorko eri lainoissa on 12 kuukauden Euribor korko. 

Hae lainaa

Hae lainaa

40000
100060000
8vuotta
1vuotta15vuotta

Esimerkki laskelma: 3000 € lainasumma ja maksuaika 5 vuotta, kuukausierä on 50 €. Takaisinmaksettava yhteensä 3376 €. Selvitä tarjouspyynnön avulla, minkälaista korkoa pankit tarjoavat sinulle.

Viitekorko vaikuttaa lainoista maksettavaan korkoon

Viitekorko vaikuttaa yleiseen korkotasoon ja kaikkiin lainoihin, sillä maksat lainasta aina viitekorkoa ja sen päälle korkomarginaalin eli pankin riskilisän. Jos viitekorko on 3% ja marginaali 3%, maksat lainasta korkoa 6%. 

Asuntolainoissa tyypillinen korkomarginaali on pankille 0,5 – 1%. Jos viitekorko on 3,5% ja marginaali 1%, maksat lainasta 4,5% korkoa vuositasolla. Koska asuntolainat ovat isoja lainoja, on yhdenkin prosentin korkojen nousulla iso ero kuluihin. 

Vakuudettomissa lainoissa maksat lainasta nimelliskorkoa + viitekorkoa. Nimelliskorko tarkoittaa korkomarginaalia, jota maksat viitekoron päälle. Yleisin viitekorko lainoissa on Euribor 12 kk. 

Euribor on yleisin viitekorko 

Euribor nimi tulee sanoista “Euro interbank offered rate”. Euribor korko on Eurooppalaisten pankkien yhteinen viitekorko taso, jolla määritellään riskitön korkotaso lainoille. 

Euribor korkoja ovat: 

 • 1 viikon Euribor 
 • 1 kk Euribor 
 • 3 kk Euribor 
 • 6 kk Euribor 
 • 12 kk Euribor 

Euribor nimi kertaa ajan, jolloin lainan korko pysyy vakiona eli muuttumattomana. Esimerkiksi 3 kuukauden Euribor korko pysyy muuttumattomana kolmen kuukauden ajan. Jos laina nostetaan tammikuun ensimmäinen päivä, olisi ensimmäinen tarkasteluajanjakso huhtikuun ensimmäinen päivä. 

Jos lainaan valitaan 12 kk Euribor, on korkojen tarkasteluajankohta kerran vuodessa. Tällöin nostohetken Euribor taso lukitaan vuoden ajaksi lainan viitekoroksi. Seuraavan kerran viitekorko tarkistetaan tasan vuoden päästä uudestaan vuoden ajaksi. 

Lainoissa lisätään aina nimelliskorko eli korkomarginaali viitekoron päälle. 

3 kk Euribor 

3 kuukauden Euribor korko on viitekorko, joka määritellään lainassa kolmen kuukauden ajaksi. Jos lainaan valitaan 3 kk Euribor, tarkastetaan lainasi viitekorko neljä kertaa vuodessa. 

Voit saada 3 kk Euriborin sekä asuntolainaan että vakuudettomiin lainoihin. Aikaisemmin pankit saattoivat tarjota ainoastaan 12 kk Euriboria, mutta nykyään myös 3 kk Euriboria on mahdollista ottaa viitekoroksi. 

12 kk Euribor 

12 kuukauden Euribor on yleisin viitekorko lainoissa ja etenkin asuntolainoissa. Kun lainaan valitaan 12 kk Euribor, tarkastetaan korkotaso viitekorolle kerran vuodessa. 

Jos vaikka asuntolainan viitekorko eli Euribor 12 kk on nostohetkellä 1.1.2023 3%, maksetaan lainasta tätä kolmen prosentin viitekorkoa koko vuoden 2023. Seuraavan kerran korkojen tarkasteluajankohta on 1.1.2024, jolloin määritellään vuoden 2024 viitekorko lainalle. 

Vuoden Euribor korossa tarkasteluajankohta vaikuttaa paljon koron suuruuteen, sillä siinä lukitaan seuraavan vuoden viitekorko. Kun korot vaihtelevat nopeasti, voi yksittäisten päivien tai viikkojen vaikutus olla yllättävän suurta. 

Prime-korko 

Euriborin lisäksi useat pankit tarjoavat mahdollisuutta valita viitekoroksi pankin omaa Prime-korkoa. Prime-korko on pankin määrittelemä viitekorko. 

Prime-koron miinuksena on se, että pankit itse määrittävät koron, jolloin se ei ole yhtä läpinäkyvä viitekorko kuin Euribor korko. Usein Euribor korko on myös edullisempi, joten se on huomattavasti Prime korkoa suositumpi viitekorko. 

Euribor korko ja Prime korko vertailussa 

Euribor-korkoPrime-korko
Markkinat määrittävät koron Pankki määrittää koron 
Vaihtuu päivittäin Pankki päättää, milloin vaihdetaan 
Historiallisesti edullisempi Pankkien koroissa eroja 

 

Ohjauskorko on keskuspankkien tapa vaikuttaa yleiseen korkotasoon 

Ohjauskorko on keskuspankkien määrittelemä korkotaso, jolla se lainaa rahaa pankeille. Ohjauskorko on rahapolitiikan keskeisin väline, jolla käytännössä määritellään rahan hinta. 

Muut viitekorot seuraavat keskuspankkien viitekorkoja. Esimerkiksi Euroopan keskuspankin viitekorko vaikuttaa suoraan Euribor-korkojen määrään. Sitä korkeampi ohjauskorko on, sitä korkeammalle nousevat myös Euribor korot. 

Ohjauskoron määrällä on käänteinen vaikutus hintatasoon. Kun ohjauskorko nousee, laskee se usein eri palveluiden ja arvopapereiden hintoja. Kun ohjauskorkoa lasketaan, nostaa se hintoja. 

Ohjauskorolla voidaan vaikuttaa inflaatioon eli yleiseen hintatasoon, työllisyyteen ja talouden kehitykseen.

 Keskuspankit pyrkivät hillitsemään liikaa nousua ja kuplariskiä nostamalla ohjauskorkoa, kun taas hintojen laskiessa ja taantuman uhassa laskemaan ohjauskorkoa. 

Inflaatio vaikuttaa viitekoron suuruuteen 

Inflaatio on tärkein tekijä ohjauskoron määrälle, sillä keskuspankkien keskeisin tehtävä on tarjota hintavakautta markkinoille. 

 Keskuspankit pyrkivät hintavakauteen ohjauskorkoja säätelemällä. Se käytännössä tarkoittaa sitä, että keskuspankit pyrkivät joko pitämään yllä nykyistä hintojen nousuvauhtia, nostamaan tai laskemaan sitä. 

Ohjauskorkoa nostamalla hintoja voidaan laskea, joten sen avulla pyritään hillitsemään inflaatiota. Jos hinnat eivät nouse tai päinvastoin laskevat, puhutaan deflaatiosta. Tällöin keskuspankit pyrkivät laskemaan ohjauskorkoa, sillä keskuspankkien pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa noin 2% vuotuinen hintojen nousu eli inflaatio. 

Mihin suuntaan korot liikkuvat? 

Viitekorot ovat nousseet vuonna 2022 maailmalla ja Euroopassa nopeasti. Kun vielä 2022 vuoden alussa elettiin ns. nollakorko maailmaa, olivat viitekorot nollassa. Tämä tarkoitti hyvin matalia korkokustannuksia lainoissa ja asuntolainojen korkotasot olivat hyvin alhaisella tasolla jo pitkään. 

Vuoden 2022 alkupuoliskolla viitekorot ovat nousseet nopeasti ja Euroopassa käytetyt 12 kuukauden Euribor korot ovat nousseet jo jopa yli 3% korkotason. 

Viitekorkojen ja Euribor korkojen nousua on mahdotonta varmasti ennustaa etukäteen, mutta siitä voidaan tehdä arvioita. Nämä asiat vaikuttavat viitekoron määrään: 

 • Keskuspankin ohjauskorko 
 • Inflaatio 
 • Yleinen talouden tilanne 
 • Politiikka 

Euribor viiitekorot päivitetään kerran päivässä. Voit seurata reaaliajassa 1 viikon, 3 kk, 6 kk ja 12 kk Euriboria Suomen Pankin sivuilta: 

Euriborkorot päivittäin (suomenpankki.fi)

Mikä viitekorko kannattaa valita lainalle? 

Ei ole olemassa parasta viitekorkoa, sillä eri viitekorot vaihtelevat ajan myötä. Suosituin ja eniten käytetty viitekorko on Euribor 12 kk lainoissa. Sen jälkeen suosituin viitekorko Suomessa on 3 kk Euribor ja Prime korko. 

12 kuukauden Euriborin etu ja haitta on se, että korko lukitaan vuodeksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tiedät tarkkaan seuraavan vuoden viitekoron. Jos korot nousevat, on tämä hyvä asia, sillä saat alhaisemmalla viitekorolla lainaa seuraavan vuoden ajan. Toisaalta jos korkotaso laskee, on sinulla lukittu korkeampi viitekorko vuoden ajaksi. 

Asuntolainoissa voit pankista riippuen vaikuttaa siihen, mitä viitekorkoa lainoissa käytetään. Vakuudettomissa lainoissa viitekorko tulee annettuna, ja se on lähes poikkeuksetta joko 12 kk tai 3 kk Euribor. 

Viitekorko ja nimelliskorko esimerkki 

Lainassa maksat korkoa kahdesta eri tekijästä: 

 1. Viitekorko eli markkinakorko 
 2. Nimelliskorko eli korkomarginaali 

Jos lainan viitekorko on 2,5% ja nimelliskorko on 4% – maksetaan lainasta 6,5% vuosittaista korkoa. 

Asuntolainassa tyypillinen korkomarginaali on 0,5 – 1 %. Katsotaan, miten kokonaiskorko muodostuu: 

Lainaa on 250 000 euroa ja viitekorko on 3% tasolla. Korkomarginaali on 1%. Tällöin kokonaiskorko vuosittain on 4%. Tällöin vuosittain maksat korkoa 10 000 euroa, jos lainasumma oli koko vuoden sama. 

 • 2 500 euroa (1%) korkomarginaalia pankille
 • 7 500 euroa (3%) viitekorkoa

Usein kysyttyä viitekorosta 

Mikä on viitekorko? 

Viitekorko on markkinoiden määrittelemä riskitön korkotaso, jolla pankit voivat lainata rahaa riskittömästi toisille. 

Mikä on Euribor-korko?

Euribor korko on Eurooppalaisten pankkien yhteinen viitekorko taso, jolla määritellään riskitön korkotaso lainoille. 

Mikä on ohjauskorko?

Ohjauskorko on keskuspankkien määrittelemä korkotaso, jolla se lainaa rahaa pankeille. Viitekorot seuraavat ohjauskorkoa. 

Mikä on suosituin Euribor-korko? 

Suosituimmat Euribor-korot ovat 12 kk Euribor ja 3 kk Euribor. 

Mitä tarkoittaa jos minulla on 12 kk Euribor lainassa?

Euribor 12 kk tarkoittaa, että lainan viitekoron tarkasteluajankohta tehdään kerran vuodessa. Tällöin vuosittain määritellään viitekoron määrä lainalle. Jos lainan koron tarkastuspäivä on 4.4 – otetaan tämän päivän 12 kk Euribor viitekorko lainan viitekoroksi seuraavaksi vuodeksi.

Kuinka viitekorko määräytyy?

Viitekorot päivittyvät ohjauskoron perusteella. Käytännössä keskuspankit määrittävät viitekoron määrän, koska keskuspankit määrittävät ohjauskoron suuruuden.  

Mitä korkoa maksan lainasta? 

Lainasta maksetaan viitekorkoa ja korkomarginaalia. Viitekorko on yleensä 3 kk Euribor, 12 kk Euribor tai Prime korko. 

Mikä Euribor korko kannattaa valita?

Ei ole olemassa parasta viitekorkoa tai Euribor korkoa, sillä korot vaihtelevat päivittäin. Jos haluat tietää seuraavan vuoden viitekoron eteenpäin, on 12 kk Euribor sinulle sopiva viitekorko. Jos haluat viitekoron päivittyvän useammin, voi 3 kk Euribor sopia paremmin viitekoroksi. 

Mikä on Prime korko? 

Prime korko on pankin itsensä määrittämä riskitön korkotaso eli viitekorko. 

Mihin suuntaan korot liikkuvat tulevaisuudessa? 

Korkojen suuntaan vaikuttaa niin moni asia, että sitä on mahdotonta ennustaa varmasti. Korkotasoon vaikuttaa ohjauskoron suuruus, joka puolestaan on riippuvainen inflaatiosta, talouden kehityksestä ja tulevaisuuden odotuksista.

Kirjoittaja - Janne häkkinen

Janne on rahoitusalan ammattilainen, joka kirjoittaa laina-aiheista Nordsekin kotisivuilla ja blogeissa. Janne on työskennellyt yli 10 vuotta rahoitusalalla ja tutustunut hyvin erilaisiin pankkien ja rahoitusyhtiöiden tarjoamiin lainatuotteisiin. Työstä tuttuja tuotteita ovat mm. kulutusluotot, vakuudettomat lainat, erilaiset vakuudelliset lainat, yrityslainat ja asuntolainat.

Lisäksi Jannella tuttuja ovat eri korkotermit ja pankkien käyttämät laskenta tavat ja riskienhallinta. Janne asuu pääkaupunkiseudulla ja hänen kiinnostuksen kohteiksi raha-asioiden lisäksi kuuluvat moottoriurheilu, veneily ja kalastus. Jannen perheeseen kuuluu vaimo, lapsi ja koira.