Inflaatio

Julkaistu

Janne Häkkinen

Inflaatio tarkoittaa sitä, että palveluiden ja tavaroiden hinnat nousevat laaja-alaisesti. Käytännössä inflaatio eli hintojen nousu tarkoittaa sitä, että saat samalla rahamäärällä tulevaisuudessa vähemmän ostettua palveluita ja tavaroita. 

Inflaatiovauhti tarkoittaa vuosittaista hintojen keskimääräistä nousua. Jos esimerkiksi inflaatio on 10%, tarkoittaa se että keskimäärin hinnat nousevat 10% vuodessa. 

Inflaatio syö säästöjä 

Inflaatio laskee rahan arvoa. Jos sinulla on säästöjä pankkitilillä, inflaatio syö niiden arvoa. Miksi? Koska vuoden päästä samalla euromäärällä saat vähemmän ostettua palveluita ja tuotteita. Käytännössä inflaatio kurittaa pahiten käteisvaroja, jolloin hintojen nousu laskee suoraan säästöjen arvoa.

 Moni pyrkii löytämään inflaatiosuojaa. Käytännössä suoja tarkoittaa sitä, että rahat sijoitetaan omaisuusluokkiin, joiden arvo nousee inflaation mukana. Perinteisiä inflaatio suojia ovat olleet kulta ja raaka-aineet sekä kiinteistöjen omistus. Näiden arvot nousevat usein samalla, kun inflaatio nousee. 

Kysyntä ja tarjonta inflaatio 

Inflaatio jaetaan usein kysyntä inflaatioon ja tarjonta inflaatioon. Kysynnästä johtuva inflaatio tarkoittaa sitä, että hintojen nousu johtuu kasvaneesta kysynnästä. Taloussuhdanteen nousuvaiheessa kysyntää syntyy paljon eri tavaroille ja palveluille, jolloin niiden hinta usein myös nousee. 

Tarjonta inflaatio tarkoittaa, että hintojen nousu johtuu tarjonnasta. Käytännössä se tarkoittaa tilannetta, jossa vähentynyt tarjonta nostaa hintoja. Esimerkki tarjonta inflaatiosta on OPEC-maiden rajoitettu öljyn tarjonta, jolla pyritään vaikuttamaan öljyn hintaan. Öljyn tarjontaa rajoittamalla voidaan nostaa öljyn hintaa, jolloin öljymaat saavat paremman myyntihinnan öljyllensä. 

Euroalueen inflaatio vuonna 2000 – 2022 

Inflaatio on pysynyt 2000-luvun alusta alhaisella tasolla sekä Suomessa että muualla Eurooppaa viime vuosina. Inflaatio lähti nousuun korona pandemian myötä ja Ukrainan sota on nostanut inflaatiota entisestään ennätyslukemiin 2000-luvulla. 

eq6hMef9HhtIALtc4XlusXZQVVn8b9YgxEPzXfk0ZPK2X4uVoLfb9yHjNjrz R15XcC0AhgKxQjAryM9QOdxvr fbsjKAe5cRxn7PakaUwoYdGHYGy03zCd2 mbqx7p19qchtFP0mgQPzGUZCKgMxMepnB u5H Hg875T3dHSchHCg1s9MA1rZ Jig

Helsin Sanomat kirjoitti syyskuussa 2022, että Euroalueen inflaatio on noussut jo 10% ja Suomessa 8% vuosivauhtiin: https://www.hs.fi/talous/art-2000009098577.html

Mikä on hyvä inflaatiovauhti? 

Keskuspankit pitävät optimaalisena ja hyvänä inflaatiotasona 2% tasoa keskipitkällä aikavälillä. Tällöin inflaatio ja hintojen nousu on ennustettavaa ja se on talouden kannalta hyvä, sillä kevyt inflaatio kannustaa sijoittamaan ja kuluttamaan rahoja käteisvarojen säilytyksen tilalta. 

Liian korkea inflaatio taso ei ole hyvä, sillä se syö rahan arvoa nopeasti ja nostaa palveluiden ja tuotteiden hintoja nopeasti, jolloin monella ei ole varaa niiden ostamiseen. 

Keskuspankit pyrkivät hintavakauteen. Se onkin määritelty niiden tärkeimmäksi tehtäväksi. Käytännössä hintavakauteen voidaan vaikuttaa ohjauskoron muutoksilla. Korkojen nosto hillitsee inflaatiota, jolloin keskuspankit nostavat korkoja hillitäkseen liian korkeaa inflaatio tasoa. 

Perinteisesti korkotaso ja inflaatio kulkevat vastakkaiseen suuntaan. Kun korkotaso nousee, inflaatio laskee. Koska Euroalueella on inflaatio ollut finanssikriisin jälkeen matalalla tasolla, on se mahdollistanut alhaisen korkotason. 

Keskuspankit ovat joutuneet vuosina 2021 – 2022 uuteen tilanteeseen, kun inflaatio on kiihtynyt merkittävästi. Korkojen nousulla pyritään hillitsemään hintojen nousua ja samaan hintavakaus markkinoille. 

mika on inflaatio infographic

Miksi inflaatio on noussut viime vuosina?

Inflaatio on noussut sekä kysyntä että tarjonta tekijöistä johtuen. Korkea taloussuhdanne on aiheuttanut ylikysyntää monelle raaka-aineelle ja tuotteille, jolloin niiden hinta on noussut. Sitä paremmin taloudella menee, sitä isompi hintapaine on. 

Toisaalta hintoja on nostanut tarjontatekijät ja tarjontashokki erityisesti energia puolella. Ukrainan sota on aiheuttanut vähempää tarjontaa energiasektorilla, sillä Venäjä on erittäin merkittävä vientimaa energialle. Kun moni maa on vähentänyt energian ostoa Venäjältä, on tarjontaa vähemmän energialle. 

Energian tarjontaa pyritään lisäämään investoimalla omaan energiantuotantoon nykyistä nopeammin, mutta investoinnit tuottavat energiaa ja tuloksia usein vasta useiden vuosien päähän. Siksi lyhyellä aikavälillä hinnat nousevat vahvasti, kun tarjonta laskee. 

Inflaation vastakohta eli deflaatio 

Deflaatio tarkoittaa, että hinnat laskevat laaja-alaisesti. Yleisesti deflaatiota pidetään hyvin ongelmallisena, sillä se kannustaa pitämään rahoja käteisenä ja tällöin rahaa ei käytetä investointeihin ja talouden kasvattamiseen. 

Jos saat vuoden päästä eurolla enemmän palveluita ja tavaroita, kannattaa rahaa säästää. Näin rahan reaaliarvo nousee joka vuosi. 

Japani on perinteisesti kärsinyt deflaatiosta, jossa hintojen lasku on jatkunut pitkään. Myös Euroalueella on pelätty deflaatiota ennen vuoden 2021-2022 inflaatio piikkiä. Usein deflaatio yhdistetään kansantalouteen, jossa kansa on hyvin ikääntynyttä ja kasvuodotukset ovat matalalla. 

Hintojen nousu vaikuttaa korkotasoon 

Koska keskuspankit pyrkivät hintavakauteen ja tavoittelevat 2% inflaatiovauhtia, vaikuttaa inflaatio suoraan korkotasoon. Jos inflaatio on liian korkealla, nostetaan korkoja. Jos inflaatio on liian alhaisella tasolla, pyritään korkotasoa laskemaan. 

Vuosien 2021 – 2023 korkojen nousu liittyy korkeampiin inflaatioon ja inflaatio-odotuksiin. Koska vuoden 2022 inflaatio on Euroopassa yli 8%, joudutaan hintapainetta laskemaan korkojen nousulla. 

Yleisesti voidaankin sanoa, että korkojen nousu jatkuu tai pysyy korkealla niin pitkään, kunnes inflaatio saadaan kuriin. 

Asuntovelallisen ongelma – korot ja asumiskustannukset nousevat samaan aikaan 

Moni asuntovelallinen tuskailee, kun samaan aikaan nousevat elinkustannukset ja lainanhoitokustannukset. Kun viitekorko nousee, nousevat asuntolainan korot. 

Syksyllä 2022 osa pankeista on raportoinut, että asuntolainoja kysytään entistä vähemmän. Tämä on luonnollista, sillä harvempi haluaa nostaa velkaa asuntoa varten, kun korkokustannukset ovat korkealla. Tämä vaikuttaa myös asuntojen hintatasoon, sillä alhaisempi kysyntä laskee asuntojen hintoja. 

Samaan aikaan kun korot ovat nousseet, kurittaa inflaatio palkansaajia kasvaneiden elinkustannusten kautta. Ongelma koskee sekä asunnonomistajia että vuokralaisia. Harvalta on jäänyt huomaamatta vuonna 2022, että rahaa jää vähemmän käytettäväksi elämiseen pakollisten menojen jälkeen. 

Usein kysyttyä inflaatiosta

Mikä on inflaatio?

Inflaatio tarkoittaa yleistä hintojen nousua, jolloin eri palveluiden ja tuotteiden hinnat nousevat. 

Mikä on hyvä inflaatiotaso?

Keskuspankit pitävät hyvänä inflaatiotasona 2%, jolloin hinnat nousevat ennustettavasti. 

Miksi inflaatio nousee? 

Inflaation nousu vuosina 2021 – 2022 johtuu sekä talouden noususuhdanteesta että energian tarjonnan shokista. Kun maailman talous on ollut kasvava, on hintojen nousu johtunut korkeasta kysynnästä. Lisäksi Ukrainan sota on vaikuttanut merkittävästi energian hintaan, sillä Venäjä on merkittävä energian myyjä. 

Miksi korkoja nostetaan? 

Keskuspankit nostavat ohjauskorkoa hillitsemään inflaatiota eli hintojen nousua. Koska vuonna 2022 inflaatio Euroalueella on noussut jo yli 8%, se on huomattavasti yli tavoitellun 2% vuosivauhdin. Hintojen nousua pyritään hillitsemään nostamalla korkotasoa. 

Vaikuttaako inflaatio korkotasoon? 

Kyllä vaikuttaa, sillä keskuspankit päättävät korkotasosta ja niiden ensisijainen tehtävä on hillitä inflaatiota. Nostamalla korkoja voidaan laskea inflaatiota, jolloin inflaation taso ja odotettu taso vaikuttavat korkotasoon. 

Onko inflaatio hyvä vai huono asia? 

Tasaista ja matalaa inflaatio tasoa pidetään erittäin hyvänä asiana, jolloin se kannustaa ihmisiä ja yrityksiä investoimaan ja kuluttamaan. Kun inflaatio on 2% tasolla, pysyy hintojen nousu ennustettavana. Inflaatiota ei pidetä hyvänä asiana, kun se nousee liikaa. Tällöin ennustettavuus kärsii ja rahan arvon laskee nopeasti. 

Mikä on deflaatio?

Deflaatio on inflaation vastakohta ja tarkoittaa hintojen laskua laaja-alaisesti. Deflaatiota ei pidetä yleisesti hyvänä asiana, sillä se kannustaa ihmisiä ja yrityksiä olemaan investoimatta, sillä rahan arvo nousee tulevaisuudessa. 

Miksi rahan arvo laskee inflaation myötä?

Rahan arvo laskee, sillä huomenna saat samalla rahamäärällä ostettua vähemmän tavaroita ja palveluita kuin tänään.  

Mitkä ovat hyviä inflaatiosuojia?

Perinteisesti eri raaka-metalleja kuten kultaa ja hopeaa pidetään hyvänä inflaatiosuojana. Lisäksi kiinteistöjä moni pitää hyvänä inflaatiosuojana, sillä nousevat kustannukset nostavat rakennusten ja tonttien arvoa.  

Kirjoittaja - Janne häkkinen

Janne on rahoitusalan ammattilainen, joka kirjoittaa laina-aiheista Nordsekin kotisivuilla ja blogeissa. Janne on työskennellyt yli 10 vuotta rahoitusalalla ja tutustunut hyvin erilaisiin pankkien ja rahoitusyhtiöiden tarjoamiin lainatuotteisiin. Työstä tuttuja tuotteita ovat mm. kulutusluotot, vakuudettomat lainat, erilaiset vakuudelliset lainat, yrityslainat ja asuntolainat.

Lisäksi Jannella tuttuja ovat eri korkotermit ja pankkien käyttämät laskenta tavat ja riskienhallinta. Janne asuu pääkaupunkiseudulla ja hänen kiinnostuksen kohteiksi raha-asioiden lisäksi kuuluvat moottoriurheilu, veneily ja kalastus. Jannen perheeseen kuuluu vaimo, lapsi ja koira.