Viitekorkojen nousu: vaikutukset talouteen ja lainamarkkinoihin 

Julkaistu

Janne Häkkinen

Viime aikoina uutiset ja talousmaailma on ollut otsikoissa viitekorkojen nousun takia. Viitekorot ovat keskeinen osa talouden toimintaa, ja niiden muutokset voivat heijastua laajasti eri sektoreille. Tässä artikkelissa tutustumme viitekorkojen nousun syihin, mahdollisiin vaikutuksiin talouteen sekä lainamarkkinoihin.

Olemme hyödyntäneet artikkelissa sekä Chat GPT:tä, kirjoittajan omaa kokemusta rahoitusalasta ja talousuutisia aiheesta. 

Viitekorot: mitä ne ovat? 

Viitekorot ovat keskuspankkien määrittämiä korkoja, jotka vaikuttavat muiden pankkien ja rahoituslaitosten lainojen ja talletusten korkoihin. Ne toimivat ohjenuorana rahoitusmarkkinoilla ja vaikuttavat siihen, millä hinnalla pankit voivat lainata rahaa toisilleen. Tunnetuimpia viitekorkoja ovat esimerkiksi Yhdysvalloissa käytetty LIBOR (London Interbank Offered Rate) ja Euroopassa käytetty EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate).

Syitä viitekorkojen nousuun

Viimeisen puolentoista vuoden aikana viitekorkojen nousu on ollut huomattavaa, muttei kuitenkaan poikkeuksellista historiaa taaksepäin katsoen. Viitekorkojen nousun taustalla on useita selittäviä tekijöitä: 

  • Ukrainan sota: Sota Ukrainassa nosti monien raaka-aineiden hintoja, jolloin inflaatio eli hintojen nousu lähti nopeasti kiihtymään. 
  • Kasvava talous: Useissa maissa talouskasvu on ollut vahvaa, mikä voi johtaa inflaation nousuun. Keskuspankit nostavat viitekorkoja hillitäkseen inflaatiopaineita.
  • Keskuspankit: Keskuspankit voivat nostaa ja laskea viitekorkoja ohjatakseen taloutta tiettyyn suuntaan. Esimerkiksi, jos talous ylikuumenee, keskuspankki voi nostaa korkoja hillitäkseen ylikuumentumista. Samalla talouden laskusuhdanteessa keskuspankit voivat laskea viitekorkoa, joka elvyttää taloutta. 
  • Globaalit tekijät: Maailmanlaajuiset tapahtumat, kuten geopoliittiset jännitteet tai kansainväliset kauppasuhteet, voivat vaikuttaa viitekorkojen liikkeisiin. 

Vaikutukset talouteen

Viitekorkojen nousu voi vaikuttaa talouteen monin tavoin:

  • Lainojen kustannukset: Lainanottajille viitekorkojen nousu tarkoittaa korkeampia korkokuluja. Esimerkiksi asuntolainojen korot nousevat, mikä vaikuttaa lainanottajien kuukausittaisiin maksuihin.
  • Kuluttajien käyttäytyminen: Korkeammat lainakustannukset voivat vähentää kuluttajien ostovoimaa ja kulutusta, mikä hidastaa talouskasvua.
  • Säästäjät ja sijoittajat: Viitekorkojen nousu tekee riskisistä sijoituskohteita (kuten osakkeet) vähemmän houkuttelvia, jolloin osakkeiden arvostukset voivat laskea. Samalla se voi ohjata sijoittajia laittamaan rahat talletuksiin ja muihin korkoa tuottaviin sijoitusinstrumentteihin. 

Vaikutukset lainamarkkinoihin 

Viitekorkojen nousu vaikuttaa lainamarkkinoihin ja rahoituslaitosten toimintaan:

  • Luotonkysyntä: Korkeammat korot voivat vähentää kuluttajien ja yritysten halukkuutta ottaa uusia lainoja, mikä voi vaikuttaa rahoituslaitosten luotonkysyntään negatiivisesti.
  • Pankkien korkomarginaali: Pankin korkomarginaalit, eli erot viitekoron ja heidän asiakkailleen tarjoaman lainan koron välillä, voivat vaihdella viitekorkojen muutosten mukaisesti. Tyypillisesti viitekorkojen nousu tuo pankille paremman katteen lainoista, jolloin pankit voivat tehdä parempaa tulosta. 
  • Investoinnit: Korkeammat korot voivat vaikuttaa yritysten investointeihin ja päätöksiin laajentua tai kasvattaa toimintaansa. Kun korkotaso on korkealla – yritykset eivät nosta lainaa vuosia myöhemmin tuottoa tarjoaviin investointeihin. Tällöin investointien määrä laskee, jolla on suora vaikutus talouteen. 

Yhteenveto 

Viitekorkojen nousu vaikuttaa monin eri tavoin taluteen ja lainamarkkinoihin. Viitekoron nousu vaikuttaa usein investointipäätöksiin negatiivisesti. Toisaalta se hillitsee inflaation nousua liian korkeaksi, joka on myös kuluttajan ja yritysten etu. 

Tarkkailemalla viitekorkojen kehitystä ja ymmärtämällä sen vaikutuksia – voimme paremmin varautua talouden muutoksiin ja tehdä parempia taloudellisia päätöksiä.

Kirjoittaja - Janne häkkinen

Janne on rahoitusalan ammattilainen, joka kirjoittaa laina-aiheista Nordsekin kotisivuilla ja blogeissa. Janne on työskennellyt yli 10 vuotta rahoitusalalla ja tutustunut hyvin erilaisiin pankkien ja rahoitusyhtiöiden tarjoamiin lainatuotteisiin. Työstä tuttuja tuotteita ovat mm. kulutusluotot, vakuudettomat lainat, erilaiset vakuudelliset lainat, yrityslainat ja asuntolainat.

Lisäksi Jannella tuttuja ovat eri korkotermit ja pankkien käyttämät laskenta tavat ja riskienhallinta. Janne asuu pääkaupunkiseudulla ja hänen kiinnostuksen kohteiksi raha-asioiden lisäksi kuuluvat moottoriurheilu, veneily ja kalastus. Jannen perheeseen kuuluu vaimo, lapsi ja koira.