Vieras pääoma ja oma pääoma – mikä ero niillä on? 

Julkaistu

Janne Häkkinen

Vieras pääoma tarkoittaa velkaa, joka on maksettava takaisin. Oma pääoma tarkoittaa yrityksen omaan käyttöön tarkoitettua pääomaa, joka ei ole velkaa ja on yrityksen omaisuutta. Oma pääoma kuuluu omistajille ja sitä voidaan maksaa osinkoina ulos. 

Taseessa oma pääoma on vastaavaa ja vieras pääoma vastattavaa. 

Vieras pääoma: 

 • Lainat pankeilta ja rahoituslaitoksilta 
 • Yrittäjän tai lähipiirin antamat lainat yritykselle
 • Ostovelka 

Oma pääoma: 

 • Oman pääoman sijoitukset (osakesijoitus)
 • Voittovarat 
 • Yrityksen omistamat laitteet, tuotteet ja teknologia 
Hae yrityslainaa

Hae yrityslainaa

40000
100060000
8vuotta
1vuotta15vuotta

Esimerkki laskelma: 3000 € lainasumma ja maksuaika 5 vuotta, kuukausierä on 50 €. Takaisinmaksettava yhteensä 3376 €. Selvitä tarjouspyynnön avulla, minkälaista korkoa pankit tarjoavat sinulle.

“Vieraan pääoman voi kiteyttää sanoihin “se on maksettava takaisin”. Oman pääoman voi kiteyttää lauseeseen “yrityksen varallisuus”.”

Vieras pääoma on velkaa

Vieras pääoma on velkaa, jota yrityksellä on yrityksen ulkopuolelle. Vieraalle pääomalle maksetaan korkoa sopimuksen mukaisesti. Vieras pääoma jaetaan taseessa kahteen osaan: lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan. 

Lyhytaikainen vieras pääoma 

Lyhytaikainen vieras pääoma on velkaa, jossa eräpäivä on alle 12 kuukautta. Käytännössä siis kaikki alle vuoden mittainen velka merkitään taseessa lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. 

Tilinpäätöksessä on merkittävää, kuinka pitkä maksuaika velalle on tilinpäätöshetkellä – ei alkuperäisen velan pituus. Jos esimerkiksi alkuperäinen laina-aika on 36 kuukautta ja tilinpäätöshetkellä lainan eräpäivään on 11 kuukautta – merkitään laina lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. 

vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma 

Pitkäaikainen vieras pääoma on yrityksen ulkopuolista velkaa, jossa eräpäivä on yli 12 kuukautta. Käytännössä kaikki yli vuoden eräpäivällä olevat velat ovat siis pitkäaikaista vierasta pääomaa taseessa. 

Jos tilinpäätöshetkellä lainan eräpäivä on esimerkiksi 14 kuukauden päässä – merkitään velka pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan. 

“Vieras pääoma jaetaan lyhytaikaiseen (max 12kk) ja pitkäaikaiseen (yli 12kk) vieraaseen pääomaan.”

Oma pääoma on omaisuutta 

Oma pääoma eroaa vieraasta pääomasta siten, että se on yrityksen omaisuutta, eikä sitä tarvitse maksaa takaisin. 

Yrityksen omaisuutta voivat olla yrityksen nimissä olevat kiinteistöt, maat, laitteet ja koneet. Yrityksen omaan pääomaan merkitään aikaisempien vuosien tilikausien voitto. 

Jos esimerkiksi yrityksellä on ennen alkanutta tilikautta taseessa omaa pääomaa 50 000 euroa ja yrityksen voitto ennen veroja on 10 000 euroa ja verojen jälkeen 8 000 euroa, lisätään 8 000 euroa omaan pääomaan – jollei voittovaroja makseta ulos osinkoina omistajille. 

“Oma pääoma kertoo, paljonko yrityksellä on varallisuutta”. 

Yrityksen omavaraisuusaste on helppo laskea 

Voit laskea yrityksesi omavaraisuusasteen, kun tiedät oman pääoman määrän ja vieraan pääoman määrän. Käytännössä yrityksen omavaraisuusaste lasketaan jakamalla oma pääoma taseen loppusummalla. 

Taseen loppusumma saadaan laskemalla vieras pääoma ja oma pääoma yhteen: 

Omavaraisuusaste = Oma pääoma / Taseen loppusummalla (Vieras pääoma + Oma pääoma) 

Yrityksen omavaraisuusaste kertoo, paljonko yrityksellä on puskuria mahdollisia tappioita vastaan. Yleisesti huonona omavaraisuusastena pidetään alle 15% omavaraisuutta ja erinomaisena yli 50% tasoa.”

Taseessa vieras pääoma on vastattavaa

Löydät vieraan pääoman taseessa osiosta “Vastattavaa”. 

Vastattavaa riville tulevat kaikki velat, jota yrityksellä on. Vastattavaa jaetaan taseessa lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan. 

Taseessa oma pääoma on vastaavaa 

Löydät oman pääoman taseessa “Vastaavaa” alta. 

Vastaavaa rivi kertoo, kuinka paljon yrityksellä on omaisuutta ja varoja. Käytännössä vastaavaa eli oma pääoma on yhtä suuri kuin alkuperäinen oma pääoma + aikaisemmat voittovarat verojen jälkeen – maksetut osingot. 

Pääomalainat – vierasta pääomaa vai omaa pääomaa?

Pääomalaina on taseessa lähtökohtaisesti vierasta pääomaa, mutta tietyin ehdoin laina voidaan merkitä taseeseen myös omana pääomana. Vuonna 2016 alkaen voimaan tullut kirjanpitolain muutos on mahdollistanut pääomalainan merkitsemisen omaan pääomaan, kun tietyt kriteerit täyttyvät. 

Jotta pääomalaina voidaan merkitä omaan pääomaan, ei sillä tule olla eräpäivää ja se on muita velkoja huonommassa asemassa mahdollisessa saneerauksessa tai konkurssitilanteessa. 

Mistä yritykselle vierasta pääomaa?

Vieras pääoma on velkaa, jota voidaan hakea yrityksen koosta riippuen pankista, rahoituslaitoksilta, velkakirjamarkkinoilta tai yrittäjältä itseltä ja lähipiiriltä. 

 • Isot yhtiöt hakevat vierasta pääomaa pankista ja velkakirjamarkkinoilta
 • Pk-yritykset käyttävät pankkilainaa ja lainoja rahoituslaitoksilta 
 • Pienyritykset eivät välttämättä saa pankkilainaa, jolloin vierasta pääomaa saadaan yrittäjältä ja yrittäjän lähipiiriltä

Vierasta pääoma on mahdollista saada sitä helpommin, mitä paremmat vakuudet lainalle annetaan. Pankit vaativat vieraaseen pääomaan yleensä vakuuksia – se voi olla realivakuuksia ja yrittäjän henkilökohtaista takausta. 

Isommat pörssiyhtiöt ja muut suuret yritykset voivat hakea velkaa suoraan markkinoilta tai pankeista ilman vakuuksia. 

Yrityksen taloudellinen asema vaikuttaa paljon siihen, kuinka paljon se voi saada vierasta pääomaa ja millä hinnalla. Sitä parempi yhtiön tilanne on, sitä paremmilla ehdoilla sille voidaan myöntää vierasta pääomaa.  

Mistä yritykselle omaa pääomaa? 

Yrityksen oma pääoma tulee pääasiallisesti kahdella tavalla: 

 • Yritystoiminnan voittovaroista
 • Pääomituksesta

Yrityksen aikaisemmat voittovarat lisätään omaan pääomaan. Voittovarat voidaan jättää yrityksen käyttöön tai maksaa osinkoina ulos omistajille. Kun voittovarat maksetaan osinkoina ulos, vähenee saman verran yrityksen oma pääoma. 

Pääomituksen avulla voidaan vahvistaa myös yrityksen omaa pääomaa. Tyypillisesti yritystoiminnan aloittamiseen yritys hankkii aloituspääoman, jonka avulla liiketoiminta saadaan käyttöön. Yritys voi myös hankkia omaa pääomaa ulkopuolisilta sijoittajilta. 

Omaa pääomaa voidaan hakea monella eri tavalla yrityksen koosta riippuen: 

 • Pörssi – suuret yhtiöt voivat tehdä osakeannin 
 • Pääomasijoittajat – moni pk-yritys hakee omaa pääomaa listamaattomiin yhtiöihin sijoittavilta rahastoilta 
 • Enkelisijoittajat – start-up yhtiöt hakevat usein rahaa enkelirahastoilta tai yksityishenkilöiltä, jotka sijoittavat varhaisen vaiheen start up yrityksiin 
 • Perhe ja omat säästöt – moni pienyrittäjä hakee omaa pääomaa lähipiiristä perheeltä tai muilta tuttavilta 

Kumpi on parempi – vieras pääoma vai oma pääoma? 

Oma pääoma vahvistaa yrityksen tasetta ja vähentää yrityksen riskiä, sillä oma pääoma on yrityksen omaisuutta, eikä sitä tarvitse maksaa takaisin. 

Vieras pääoma on velkaa, joka pitää aina lopulta maksaa takaisin. 

Kumpi on sitten yritykselle edullisempaa tai parempaa rahoitusta? Se riippuu monesta asiasta, eikä ole olemassa yhtä oikeaa vastausta. Vieraan pääoman hyöty on siinä, ettei yrityksen omistajien tarvitse dilutoitua rahoituksesta johtuen. Toisin sanoen yrityksen omistajat eivät menetä omistusosuutta yhtiöstä vieraasta pääomasta. Miinus puolena vieraassa pääomassa on se, että siitä pitää maksaa korkoa ja korkea velkaantumisasten voi vaarantaa yrityksen toimintakykyn. 

Oman pääoman etuina on se, että se vähentää yrityksen riskiä. Sitä korkeampi oma pääoma, sitä paremmilla ehdoilla myös vierasta pääomaa voidaan saada muualta. Omaa pääomaa voidaan hankkia myös sijoittajilta – tällöin miinuspuolena on se, että nykyiset omistajat menettävät omistusosuutta yhtiöstä. 

Kumpi sitten sopii paremmin yritykselle? Kummallakin on omat hyvät ja huonot puolensa, mutta yleensä yritykset suosivat omaa pääomaa. Vieraan pääoman hankkiminen on usein kuitenkin välttämätöntä, jotta yritystoiminta saadaan tehokkaasti pyörimään. 

Tiivistelmä: Vieras pääoma ja oma pääoma 

Vieras pääoma on velkaa, joka pitää maksaa takaisin. Vieraalle pääomalle maksetaan korkoa. 

Oma pääoma on yrityksen omaisuutta, joka voidaan maksaa ulos omistajille osinkoina. Korkea oma pääoma tuo yritykselle puskuria mahdollisia tappioita vastaan. 

 • Oma pääoma on taseessa vastaavaa
 • Vieras pääoma taseessa vastattavaa

Kirjoittaja - Janne häkkinen

Janne on rahoitusalan ammattilainen, joka kirjoittaa laina-aiheista Nordsekin kotisivuilla ja blogeissa. Janne on työskennellyt yli 10 vuotta rahoitusalalla ja tutustunut hyvin erilaisiin pankkien ja rahoitusyhtiöiden tarjoamiin lainatuotteisiin. Työstä tuttuja tuotteita ovat mm. kulutusluotot, vakuudettomat lainat, erilaiset vakuudelliset lainat, yrityslainat ja asuntolainat.

Lisäksi Jannella tuttuja ovat eri korkotermit ja pankkien käyttämät laskenta tavat ja riskienhallinta. Janne asuu pääkaupunkiseudulla ja hänen kiinnostuksen kohteiksi raha-asioiden lisäksi kuuluvat moottoriurheilu, veneily ja kalastus. Jannen perheeseen kuuluu vaimo, lapsi ja koira.