Kuinka tienata rahaa? 

Julkaistu

Janne Häkkinen

Voit tienata rahaa pääsääntöisesti kahdella eri tavalla: 

 1. Omalla työllä (Palkkatulot ja yrittäminen) 
 2. Sijoituksilla (Pääomatulot)

Rahan tienaaminen omalla työllä vaatii, että sinulla on erityisosaamista, josta joko työnantaja tai asiakas on valmis maksamaan. 

Jos sinulla on säästöjä tallella, voit tienata rahaa sijoittamalla omia säästöjä tuottaviin kohteisiin. 

Näin tienaat enemmän rahaa

 1. Hanki korkea koulutus 

Saat keskimäärin paremman palkan, kun sinulla on työhön soveltuva koulutus. Sitä pidempään tutkinto kestää, sitä suurempaa palkkaa yleensä maksetaan. Tästä syystä esimerkiksi lääkärit ja juristit saavat normaalia korkeampaa palkkaa. 

 1. Erikoistu 

Erikoisosaamisesta maksetaan enemmän. Esimerkiksi asiantuntija tehtävistä maksetaan paremmin palkkaa. Voit erikoistua myös myöhemmällä iällä hankkimalla tutkinnon tai kouluttautumalla erikoisalaan myös töiden ohella. 

 1. Tee lisätöitä tai hanki toinen työ 

Voit saada samasta työstä enemmän palkkaa, kun teet enemmän töitä. Lisäksi voit saada korkeampaa tuntipalkkaa, kun työskentelet iltaisin ja sunnuntaisin. Voit myös tehdä nykyisen työn rinnalla toista työtä, jolloin sinulle maksetaan kahta palkkaa. 

 1. Tienaa yrittäjänä

Voit tienata enemmän rahaa yrittäjänä kuin palkkalistoilla. Muista kuitenkin, että yrittäjänä vastaat itse yrityksen toiminnasta, etkä saa samoja etuuksia ja turvaa kuin normaali palkansaaja. Moni lähtee yrittäjäksi tienaamaan enemmän rahaa myöhemmällä iällä, kun tiedossa on sopiva asiakasjoukko ja kokemusta on syntynyt riittävästi yrityksen pyörittämistä varten. 

 1. Pääomatulot 

Mikäli sinulla on kertynyt säästöjä sukanvarteen, voit tienata rahaa sijoittamalla rahoja eteenpäin. Tällöin sijoituksista saatava tuotto on pääomatuloja, jota verotetaan ansiotuloista erikseen. Suosittelemme pyrkimään saamaan pääomatuloja rahan tienaamiseksi, sillä se on passiivista tuloa, jossa rahan tienaaminen ei vaadi sinulta työtä. 

Voit tienata rahaa myös myymällä vanhaa tavaraa pois 

Kirjoitimme aikaisemmin 5 kohdan listan siitä, kuinka saada rahaa nopeasti tilille. Tässä listauksessa keinoina saada rahaa nopeasti tilille olivat: 

 1. Lainaaminen
 2. Tavaroiden myyminen pois
 3. Freelancer yrittäminen
 4. Toinen työ
 5. Sijoitukset

Kävimme läpi jo aikaisemmin, kuinka yrittäminen, toinen työ ja sijoitukset ovat hyvä tapa tienata lisää rahaa. Lainan nostaminen ei ole rahan tienaamista, mutta sen avulla voidaan saada nopea rahan tarve hoidettua. 

Jos sinulla on tarpeetonta kamaa kotona, voit tienata rahaa myymällä pois vanhan roinan. Tässä ideoita, mitä asioita voisit myydä pois: 

 • Astiat 
 • Huonekalut
 • Keräilyesineet ja taide
 • Lastenvaatteet ja kamat 
 • Vaatteet 

Näin paljon keskimäärin tienattiin vuonna 2021

Tässä mediaani ansiot kuukausittain vuonna 2021 eri työnantajan mukaan:

 Kokonaisansion mediaani, e/kk
2021 
Yhteensä3 315
Yksityinen sektori3 400
Kuntasektori3 022
Valtio3 947

Lähde: Palkkarakenne muuttujina Vuosi, Työnantajasektori ja Tiedot. PxWeb (stat.fi)

Mediaanitulot vuonna 2021 oli 3 315 euroa kuukaudessa, josta parhaiten maksoi Valtio (3947 €) ja huonoiten Kuntasektori (3 022 €). 

Paljonko eri ammateista voi tienata rahaa? 

Tässä listaus mediaanipalkoista eri ammattien mukaan. Vertailussa tulot ovat bruttotuloja, eli palkkaa ennen veroja. Nettotulot riippuvat hakijan veroprosentista.  Vertailun palkat ovat bruttotuloja Suomessa per ammattiryhmä. 

 Kokonaisansion mediaani, e/kk
2021 
SSS Yhteensä3 315
0 Sotilaat4 655
01 Upseerit5 304
011 Upseerit.
02 Aliupseerit3 896
021 Aliupseerit3 896
03 Sotilasammattihenkilöstö5 017
031 Sotilasammattihenkilöstö5 017
1 Johtajat6 963
11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat8 358
111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat6 711
112 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat11 000
12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat7 260
121 Liiketoiminta- ja hallintojohtajat7 355
122 Myynti-, markkinointi- ja kehitysjohtajat7 207
13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat6 400
131 Maa-, metsä- ja kalatalouden johtajat.
132 Teollisuuden tuotantojohtajat sekä kaivos-, rakennus- ja jakelujohtajat7 104
133 Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat7 879
134 Yhteiskunnan peruspalvelujen sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat5 394
14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat6 420
141 Hotellin- ja ravintolanjohtajat4 734
142 Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat.
143 Muiden palvelualojen johtajat5 166
2 Erityisasiantuntijat4 246
21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat4 516
211 Luonnon- ja geotieteen erityisasiantuntijat4 500
212 Matematiikan ja tilastotieteen erityisasiantuntijat4 486
213 Biotieteiden erityisasiantuntijat4 094
214 Tekniikan erityisasiantuntijat (pl. sähköteknologia)4 590
215 Sähköteknologian erityisasiantuntijat4 687
216 Arkkitehdit, suunnittelijat ja maanmittaajat4 150
22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat5 563
221 Lääkärit7 647
222 Hoitotyön erityisasiantuntijat3 801
224 Muiden terveyspalvelujen tuottajat.
225 Eläinlääkärit4 500
226 Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat4 594
23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat3 739
231 Yliopisto- ja korkeakouluopettajat4 850
232 Ammatillisen koulutuksen opettajat4 106
233 Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat4 126
234 Peruskoulun alaluokkien opettajat ja lastentarhanopettajat3 149
235 Muut opetusalan erityisasiantuntijat3 640
24 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat4 524
241 Rahoitusalan erityisasiantuntijat4 604
242 Hallinnon erityisasiantuntijat4 398
243 Myynnin, markkinoinnin ja tiedotuksen erityisasiantuntijat4 652
25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat4 684
251 Systeemityön erityisasiantuntijat4 745
252 Tietokantojen,- verkkojen ja järjestelmäohjelmistojen erityisasiantuntijat4 321
26 Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat3 878
261 Lainopilliset erityisasiantuntijat5 633
262 Kirjaston- ja arkistonhoitajat sekä museoalan erityisasiantuntijat3 147
263 Yhteiskunta- ja sosiaalialan sekä uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat3 757
264 Toimittajat, kirjailijat ja kielitieteilijät3 914
265 Taiteilijat3 348
3 Asiantuntijat3 359
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat3 835
311 Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat3 837
312 Työnjohtajat kaivos-, teollisuus- ja rakennustoiminnassa4 000
313 Prosessinvalvonnan asiantuntijat3 866
314 Biotieteiden asiantuntijat3 043
315 Laiva-, lento- ja satamaliikenteen päälliköt ja ohjaajat5 162
32 Terveydenhuollon asiantuntijat3 151
321 Terveydenhuollon tekniset asiantuntijat3 171
322 Sairaanhoitajat, kätilöt ym.3 192
323 Luontais- ja vaihtoehtohoitajat.
324 Seminologit ym.2 752
325 Muut terveydenhuollon asiantuntijat2 952
33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat3 510
331 Rahoitus-, vakuutus- ja laskentatoimen asiantuntijat3 358
332 Myynti- ja ostoagentit4 126
333 Yrityspalveluiden välittäjät3 294
334 Hallinnolliset ja erikoistuneet sihteerit2 936
335 Julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet3 308
34 Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat2 856
341 Lainopilliset asiantuntijat sekä sosiaalialan ja seurakunnan työntekijät2 854
342 Urheilijat, urheiluvalmentajat, liikunnanohjaajat ym.2 711
343 Taide- ja kulttuurialan asiantuntijat sekä keittiöpäälliköt2 993
35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat3 671
351 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian teknikot sekä käyttäjätukihenkilöt3 624
352 Teleliikenne- sekä radio- ja tv-teknikot4 000
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät2 826
41 Toimistotyöntekijät2 779
411 Toimistoavustajat2 499
412 Yleissihteerit2 800
413 Tekstinkäsittelijät ja tallentajat2 451
42 Asiakaspalvelutyöntekijät2 790
421 Rahaliikenteen asiakaspalvelutyöntekijät2 998
422 Muut asiakaspalvelutyöntekijät2 644
43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät3 020
431 Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym.2 889
432 Kuljetuksen ja varastoinnin toimistotyöntekijät3 247
44 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät2 618
441 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät2 618
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät2 577
51 Palvelutyöntekijät2 536
511 Matkustuspalvelutyöntekijät, konduktöörit ja oppaat.
512 Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät2 500
513 Tarjoilutyöntekijät.
514 Kampaajat, parturit, kosmetologit ym.2 313
515 Kiinteistöhuollon ja siivoustyön esimiehet2 608
516 Muut henkilökohtaisen palvelun työntekijät2 411
52 Myyjät, kauppiaat ym.2 592
521 Katu- ja torikauppiaat.
522 Myyjät ja kauppiaat2 614
523 Kassanhoitajat ja lipunmyyjät2 328
524 Muut myyntityöntekijät2 524
53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät2 549
531 Lastenhoitajat ja koulunkäyntiavustajat2 313
532 Lähihoitajat, muut terveydenhuollon työntekijät ja kodinhoitajat2 769
54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät3 210
541 Suojelu- ja vartiointityöntekijät3 210
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.2 568
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym.2 583
611 Pelto- ja puutarhaviljelijät2 447
612 Eläintenkasvattajat2 736
613 Yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenkasvatuksen harjoittajat.
62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät2 356
621 Metsurit ja metsätyöntekijät.
622 Kalanviljelijät, kalastajat ja metsästäjät.
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät3 155
71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat)3 148
711 Rakennustyöntekijät ym.3 097
712 Rakennusten viimeistelytyöntekijät3 311
713 Maalarit ja rakennuspuhdistajat2 947
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat3 138
721 Valimotyöntekijät, hitsaajat, levysepät ym.2 981
722 Sepät, työkaluntekijät ja koneenasettajat3 120
723 Koneasentajat ja -korjaajat3 208
73 Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät3 054
731 Käsityötuotteiden valmistajat ja hienomekaanikot.
732 Painoalan työntekijät.
74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät3 332
741 Sähkölaitteiden asentajat ja korjaajat3 401
742 Elektroniikka- ja tietoliikenneasentajat ja -korjaajat3 177
75 Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym.2 947
751 Lihanleikkaajat, leipurit, meijeristit ym..
752 Puutavaran käsittelijät, puusepät ym.2 713
753 Vaatetusalan työntekijät ym.2 568
754 Muut pääluokkaan 7 luokiteltavat työntekijät3 170
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät3 145
81 Prosessityöntekijät3 175
811 Kaivos- ja louhintatyön koneenkäyttäjät3 261
812 Metalliteollisuuden prosessityöntekijät ja viimeistelijät.
813 Kemianteollisuuden ja valokuvatuotteiden valmistuksen prosessityöntekijät3 258
814 Kumi-, muovi- ja paperituotteiden valmistuksen prosessityöntekijät3 165
815 Tekstiili-, turkis- ja nahkatuoteteollisuuden prosessityöntekijät2 132
816 Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät.
817 Sahatavaran sekä paperin ja kartongin valmistuksen prosessityöntekijät3 822
818 Muut prosessityöntekijät3 003
82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat2 740
821 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat2 740
83 Kuljetustyöntekijät3 206
831 Raideliikenteen kuljettajat ja työntekijät.
832 Henkilö- ja pakettiauton- sekä moottoripyöränkuljettajat2 503
833 Raskaiden moottoriajoneuvojen kuljettajat3 166
834 Työkoneiden kuljettajat3 417
835 Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät3 415
9 Muut työntekijät2 263
91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät2 133
911 Koti-, hotelli- ja toimistosiivoojat ym.2 132
912 Ajoneuvojen puhdistajat, ikkunanpesijät ym.2 362
92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät1 851
921 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät1 851
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät2 674
931 Avustavat kaivos- ja rakennustyöntekijät2 799
932 Valmistusalan avustavat työntekijät3 035
933 Rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät ym.2 616
94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät2 173
941 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät2 173
95 Katumyyjät, kengänkiillottajat ym..
951 Mainosten jakajat, kengänkiillottajat ym..
952 Katumyyjät (pl. elintarvikkeet).
96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym.2 378
961 Jätehuoltotyöntekijät2 577
962 Sanomalehtien jakajat, lähetit ym..
X Tuntematon2 732

Lähde: Palkkarakenne muuttujina Ammattiluokitus 2010, Tiedot ja Vuosi. PxWeb (stat.fi)

Yhteenveto: Rahan tienaaminen voi onnistua hyvin monella tavalla – suurin osa saa rahan palkkatöistä 

Voit tienata rahaa olemalla palkkatöissä valtiolla, yksityisellä sektorilla tai kunnalla. Toinen vaihtoehto on ryhtyä yrittäjäksi, jolloin voit laskuttaa enemmän kuin palkkatuloista asiakkailta suoraan. 

Moni tekee lisätöitä tai laskuttaa normaalin työn ohella freelancer-yrittäjänä vapaa-ajalla tienatakseen lisää rahaa. 

Voit myös saada säästöjen avulla pääomatuloja, kun sijoitat rahat eteenpäin. Helppo tapa vuonna 2023 tienata rahaa sijoituksista on laittaa rahat määräaikaistalletukseen, jossa maksetaan korkoa jopa yli 3% vuodessa

Kirjoittaja - Janne häkkinen

Janne on rahoitusalan ammattilainen, joka kirjoittaa laina-aiheista Nordsekin kotisivuilla ja blogeissa. Janne on työskennellyt yli 10 vuotta rahoitusalalla ja tutustunut hyvin erilaisiin pankkien ja rahoitusyhtiöiden tarjoamiin lainatuotteisiin. Työstä tuttuja tuotteita ovat mm. kulutusluotot, vakuudettomat lainat, erilaiset vakuudelliset lainat, yrityslainat ja asuntolainat.

Lisäksi Jannella tuttuja ovat eri korkotermit ja pankkien käyttämät laskenta tavat ja riskienhallinta. Janne asuu pääkaupunkiseudulla ja hänen kiinnostuksen kohteiksi raha-asioiden lisäksi kuuluvat moottoriurheilu, veneily ja kalastus. Jannen perheeseen kuuluu vaimo, lapsi ja koira.