Konsultti

Julkaistu

Janne Häkkinen

Konsultti on yrityksen tai muun organisaation palkkaama asiantuntija, jonka tehtävänä on auttaa ratkaisemaan jokin tietty ongelma tai hahmottamaan eri vaihtoehtoja. 

Konsultointia voidaan käyttää missä vain toimialalla. Yleensä konsultit ovat oman alan asiantuntijoita, joilla on riittävän pitkä kokemus tietystä toimialasta tai aiheesta. Yleensä konsultit ovat erikoistuneita joko tiettyyn toimialaan (kuten vaikka kaupan ala, teollisuus tai muu) tai tiettyyn työtehtävään (vaikka palkanlaskenta, liikkeenjohto, koodaaminen, myynti) 

Konsultointia käytetään yleisesti liikkeenjohdossa, teknisissä asioissa ja markkinoinnissa, jossa yrityksen oma osaaminen ei ole riittävää tai halutaan ulkopuolinen näkemys asiasta. 

Esimerkkejä eri konsulteista ovat:

 • liikkeenjohdon konsultti
 • myyntikonsultti
 • tekninen konsultti
 • talousjohdon konsultti
 • markkinointi konsultti 
 • tietyn markkina-alueen konsultti 
 • Toimiala konsultti 

Konsultti voi olla myös tietyn toimialan tai markkina-alueen konsulttina. Esimerkiksi uuden markkinan avaamiseen yhtiöt voivat palkata konsultin kartoittamaan, mitä toimenpiteitä uuden markkinan avaaminen vaatii. 

Miksi konsulttia tarvitaan?

Konsultteja käytetään, koska heillä on tietty erikoisosaaminen, jota yrityksellä ei itsellä ole käytettävissä. Tällöin konsultoinnista ollaan valmiita maksamaan, sillä konsultti tuo rahan arvoista tietoa yrityksen käyttöön. 

Konsultin palkkaaminen on järkevää, kun ei itse pystytä palkkaamaan vastaavaa osaamista omaan yritykseen. Konsultin palkkaaminen on myös perusteltua, kun ongelma on tilapäinen, eikä tätä varten kannata palkata täysipäiväistä työntekijää. 

Konsultti palkka? Konsultti laskuttaa yrityksen kautta 

Konsultointia tehdään yrityksen kautta toiselle yhtiölle. Riippuen konsultoinnin laajuudesta, sitä voidaan tehdä kaikilla yleisimmillä yhtiömuodoilla: 

 • Osakeyhtiön kautta laskuttaminen 
 • Toiminimi konsulttina 
 • Kommandiittiyhtiö 
 • Avoin yhtiö 
 • Kevytyrittäjä

Konsultointia voidaan tehdä myös yksityishenkilönä toiselle yhtiölle. Tällöin konsultin tulot ovat palkkatuloja, josta maksetaan ansiotuloveroja. 

Mikäli toimit konsulttina suuren konsulttiyhtiön palkkalistoilla, vaikuttaa palkan määrään paljon oma työkokemus ja senioriteetti. Nuorille konsultoille palkkataso voi vaihdella 2500 – 4000 € välillä, kun kokeneelle konsultille voidaan maksaa palkkaa 5000€ ylöspäin jopa yli 10 000 € asti. 

Mitä konsultti tekee?

Konsultin tehtävä määritellään sopimuksessa. Konsultin tehtävänä on auttaa valittuun tehtävään liittyvissä asioissa. Yleisiä konsultin tehtäviä ovat:

 • Myyntikonsultointi – kuinka yritys voi lisätä myyntiä tai kuinka myyntihenkilöstöä johdetaan
 • Tekninen konsultointi – auttaa yritystä ratkaisemaan jonkin teknisen haasteen. Esimerkiksi verkkosivujen koodaukseen liittyvän ongelman. 
 • Taloushallinnon konsultointi – auttaa johtoa taloushallintoon liittyvissä asioissa. Esimerkkejä ovat palkanlaskenta, talousjohdon palkkaaminen tai kirjanpito. 
 • Johdon rekrytointi – auttaa organisaatiota löytämään oikean työntekijän ja tekemään työhaastatteluja 
 • Markkinointi – auttaa yritystä markkinoinnissa tai tietyn osa-alueen kehittämisessä, kuten hakukoneoptimoinnissa 
 • Lakiasiat – moni palkkaa juristin konsultiksi auttamaan juridisissa kysymyksissä. Esimerkkejä ovat erilaisten sopimusten teko, kuten kauppasopimus 
 • PR-konsultointi – moni suurempi yhtiö konsultoi PR:ään erikoistuneita konsultteja, jotka auttavat joko ongelma tilanteen kommunikoinnissa tai myymään tuotetta tai palvelua 
 • Terveys ja hyvinvointi – moni konsultoi fysioterapeuttia tai erikoislääkäriä tärkeissä terveysasioissa 

Konsultointi on yleistermi asiantuntijalle, joka on palkattu ratkaisemaan usein tietty määritelty ongelma. Tästä syystä konsultointia voidaan tehdä melkein mistä vain aiheesta – ei ole olemassa vain yhdenlaista konsulttia tai konsultin tehtävää. 

Konsultin tehtäviin voi kuulua mikä tahansa sovittu tehtävä, joka on määritelty sopimuksessa.” 

Perinteiset konsultti yhtiöt keskittyvät liikkeenjohdon konsultointiin 

Perinteinen konsulttiyhtiö toimii liikkeenjohdon konsulttina. Näitä ovat mm. EY ja Boston Consulting Group, jotka toimivat yrityksen johdon sparraajana. 

Liikkeenjohdon konsultti voi esimerkiksi auttaa yritystä: 

 • Hahmottamaan yrityksen tärkeimmät osa-alueet ja fokusalueen 
 • Tunnistamaan tärkeimmät kehityskohteet 
 • Auttaa yritystä strategian suunnittelussa ja implementoinnissa
 • Uuden markkinan tai tuotteen lanseeraus 
 • Johdon palkkiot ja liiketoiminnan myynti 

Kuinka tulla konsultiksi?

Ei olemassa konsultti koulua tai suoraa opetus linjaa, miten tulla konsultiksi. Sen sijaan konsultiksi tullaan yleensä erikoistumalla tiettyyn osaamisalueeseen, josta muut ovat valmiita maksamaan. 

Koska konsultointi vaatii erikoistumista, yleensä konsultiksi ryhdytään vasta myöhemmässä vaiheessa työuraa. Tyypillisesti konsultti on oman alan asiantuntija, jolla on useiden vuosien kokemus tietystä osa-alueesta, jota konsultoidaan. 

Näin tyypillisesti tullaan konsultiksi: 

 1. Koulutus ja erikoistuminen tiettyyn alaan 

Harvoin tarvitaan yleisosaajaa konsultointiin, vaan yritykset palkkaavat tietyn erikoisosaajan tehtävään, jolla on riittävä koulutus taustalla. 

 1. Työkokemusta omasta erikoistumis alueesta vähintään 5 vuotta

Miksi palkata konsulttia, jolla on vähemmän kokemusta aiheesta kuin sinulla? Konsultiksi palkataan yleensä alan erikoisosaaja, joka pystyy auttamaan myös haastavissa tehtävissä. 

 1. Konsultointia oman yrityksen kautta tai konsulttiyhtiön kautta 

Konsultointia tehdään yrityksen kautta. Yleisin tapa palkata konsultti on suoraan ison konsulttiyhtiön kautta (liikkeenjohdon konsultointi) tai erikoisalueen konsultointi pienemmältä yritykseltä (esimerkiksi markkinointi tai tekninen konsultointi). 

Huomaa, että konsultti yhtiössä työskentelyssä ei välttämättä vaadita pitkää työkokemusta konsultiksi ryhtymiseen. Tämä johtuu siitä, että monet konsulttiyhtiöt palkkaavat suoraan opiskelijat koulun penkiltä konsulteiksi. Asiakasyritykselle tämä konsultaatio myydään niin, että projektissa on aina mukana kokenut Senior-konsultti, joka opastaa nuorempaa konsulttia toteuttamaan “likaisen työn”. 

Mistä tunnistaa hyvän konsultin?

Hyvän konsultin tunnusmerkistö on: 

 • Osaa määrittää ongelman ja vastata tarkasti, mitä konsultaatiolla pyritään saavuttamaan 
 • Antaa realistisen arvion konsultoinnin tavoitteista ja tuloksista 
 • Riittävä koulutus konsultointia varten
 • Riittävä työkokemus alasta tai alueesta, jota konsultoidaan
 • Hinnoittelu on selkeä ja reilu 
 • Referenssit – aikaisemmat konsultointi caset 

Hyvä konsultti osaa määrittää ongelman ja tavoitteet konsultaatiolle 

Jos konsultti ei osaa selkeästi kertoa, mitä hänen ostamaltaan konsultoinnilta pyritään saavuttamaan – ei kyseistä konsulttia kannata palkata tehtävään. Hyvän konsultin tunnistaa siitä, että hän osaa määrittää tarkasti, mitä kuuluu ja mitä ei konsultoinnin piiriin. 

Hyvällä konsultilla on riittävä työkokemus ja koulutus tehtävään 

Konsultoinnissa ostetaan kokemusta. Tällöin konsultilla on oltava riittävä kokemus toimialasta tai osaamisalueista, jotta se on hyödyllistä. Kokemuksen on oltava relevanttia tehtävään varten – esimerkiksi kokenut juristi ei lähtökohtaisesti ole hyvä konsultti markkinointiin liittyvissä asioissa. 

Selkeä ja reilu hinnoittelu on hyvän konsultoinnin perusta 

Jotta konsultin palkkaaminen on kannattavaa, on rahoille saatava vastinetta. Konsultin on siis tarjottava enemmän hyötyä konsultoinnista, kuin mitä se maksaa. Perusta hyvään hinnoitteluun on selkeydellä – kun hinta konsultaatiolle on selkeä, voidaan turvallisesti ostaa palvelu käyttöön. Jotta hinta ei ole liian suuri palvelulle, on hyvä kilpailuttaa useampi konsultti ennen päätöstä. 

Hyvät referenssit paljastavat parhaat konsultit

Toinen konsultti voi olla hyvä puhumaan, mutta tarvitseeko hyvän konsultin olla hyvä myyjä? Esimerkiksi teknisissä asioissa hyvien puhelahjojen sijaan on tärkeämpää, osaako konsultti ratkaista vaativat tekniset ongelmat, jota varten hänet on palkattu. Helpoin tapa selvittää sopiva konsultti on pyytää häneltä referenssejä asiakkaista ja siitä, mitä konsultoinnilla on saatu aikaan. Näin voit arvioida, onko konsultin osaaminen ja kokemus riittävää sinun tarpeisiin. Tärkeää on myös arvioida, onko konsultin tausta relevanttia sinulle – esimerkiksi Ruotsin markkinan kokemus ei tarkoita välttämättä osaamista Ranskan markkinan avaamiseen. 

Konsultin hinta ja palkkaus 

Konsultointi hinnoitellaan viidellä eri tavalla: 

 • Tuntipohjainen palkkaus
 • Kuukausilaskutus 
 • Kiinteä hinta projektille 
 • Provisio myynnistä tai voitto-osuudesta 

Tuntipohjainen palkkio 

Tuntipohjaisessa palkkiossa konsultin kanssa on määritelty tuntihinta, jota konsultti veloittaa tehdyistä työtunneista. Tuntipohjaiseen hinnoitteluun ei sisälly ruoka-taukoja tai kahvitaukoja, jollei asiasta ole erikseen sovittu. Konsultin kanssa on sovittava, kuinka työtunnit merkitään ja raportoidaan ja kuinka paljon työtunteja voidaan maksimissaan käyttää. 

Kuukausittainen laskutus 

Kuukauspohjainen laskutus on kiinteä hinta, jota maksetaan kuukausittain konsultoinnista. Yleensä kuukauspohjaiseen laskutukseen on sovittu, paljonko työtunteja käytetään ja mitä kaikkea konsultointiin kuuluu. Lisäksi on sovittu, voidaanko tehdä ylimääräisiä työtunteja ja miten niitä laskutetaan. Kuukausipohjaisen laskutuksen etuna on se, että se on hyvin helposti ennakoitavissa. Miinuspuolena on se, että konsultoinnissa maksetaan myös silloin, kun konsultilla on vähemmän tehtävää.  

Kiinteä hinta projektille 

Konsultoinnista voidaan tehdä urakkasopimus, jolloin tietylle projektille annetaan kiinteä hinta. Tällöin on sovittu tarkkaan, mitä kaikkea konsultointia pitää sisällään ja mistä maksuperuste syntyy. Kiinteä hinta konsultoinnille voi olla järkevää, kun ostava yritys haluaa rajata maksimi euromäärän, mitä konsultoinnista ollaan valmiita maksamaan. Miinuspuolena on se, että projektin arvoa on vaikea arvioida etukäteen. 

Provisio myynnistä tai voitto-osuudesta

Konsultti voi olla myös provisio-palkalla. Yleensä provisio pohjainen konsultointia liittyy myyntiin, jolloin konsultti saa sovitun prosenttisosuuden sovitusta myynnistä. Tyypillinen esimerkki on asunnonvälittäjä, jolla maksetaan 1 – 3% kauppahinnasta palkkiona. 

Milloin konsultti kannattaa palkata? 

Konsultin palkkaaminen voi olla järkevää seuraavissa tilanteissa: 

 • Oma kokemus ei riitä ratkaisemaan ongelmaa 
 • Halutaan ulkopuolinen näkemys johonkin ongelmaan tai mahdollisuuteen
 • Konsultilla on vahva kokemus projektista 
 • Konsultin palkkaaminen on halvempaa kuin työntekijän palkkaaminen 
 • Konsultin palkkaaminen on halvempaa kuin itse tehtynä 

Jos sinulla on jokin vaativa haaste, jossa on paljon euroja pelissä – voi konsultin palkkaaminen olla fiksua. Ennen konsultin valintaa muista kuitenkin käydä läpi hänen oma osaaminen ja tausta huolellisesti läpi. 

Tässä kysymyspatteristo, jota kannattaa kysyä konsulttia ennen hänen palkkaamista: 

 • Mikä on konsultin koulutus?
 • Mikä on aikaisempi työkokemus?
 • Paljonko konsultointi maksaa?
 • Milloin konsultoinnin voi lopettaa?
 • Mitä konsultti näkee projektin tärkeimpänä tehtävänä?
 • Kuinka konsultti arvioi omaa työtään? Minkälaisia mittareita asetetaan konsultoinnille?
 • Onko konsultilla relevantteja referenssejä? 

Yhteenveto: Konsultti palkataan ratkaisemaan tietty ongelma tai tuomaan uusi näkökulma aiheeseen 

Konsultti on yleistermi asiantuntijalle, joka on palkattu organisaatioon ratkaisemaan jokin ongelma. 

Hyvän konsultin erottaa seuraavista merkeistä: 

 • Relevantti koulutus ja työkokemus 
 • Hyvät referenssit
 • Hinta kohtuullinen ja selkeä 

Konsultointia voidaan tehdä mille vain toimialalle. Yleensä konsultit ovat erikoistuneita joko tiettyyn toimialaan (kuten vaikka kaupan ala, teollisuus tai muu) tai tiettyyn työtehtävään (vaikka palkanlaskenta, liikkeenjohto, koodaaminen, myynti) 

Konsultin palkkaaminen voi olla fiksua, kun hinta-laatu suhde on kohdillaan. Toisin sanoen konsultti kannattaa palkata silloin, kun saat siitä enemmän hyötyä kuin mitä se maksaa!

Kirjoittaja - Janne häkkinen

Janne on rahoitusalan ammattilainen, joka kirjoittaa laina-aiheista Nordsekin kotisivuilla ja blogeissa. Janne on työskennellyt yli 10 vuotta rahoitusalalla ja tutustunut hyvin erilaisiin pankkien ja rahoitusyhtiöiden tarjoamiin lainatuotteisiin. Työstä tuttuja tuotteita ovat mm. kulutusluotot, vakuudettomat lainat, erilaiset vakuudelliset lainat, yrityslainat ja asuntolainat.

Lisäksi Jannella tuttuja ovat eri korkotermit ja pankkien käyttämät laskenta tavat ja riskienhallinta. Janne asuu pääkaupunkiseudulla ja hänen kiinnostuksen kohteiksi raha-asioiden lisäksi kuuluvat moottoriurheilu, veneily ja kalastus. Jannen perheeseen kuuluu vaimo, lapsi ja koira.